- Fyll teksten med liv!

I løpet av fire hektiske dager midt i oktober deltok den australske pedagogen, forfatteren og forleggeren Rodney Martin på like mange workshops, to i Stavanger, en i Florø og en i Kristiansand. Temaet var "Learning to read and reading to learn".

Fyll teksten med liv!
- Lesing skal informere, begeistre, forbause og - eller - underholde, sa den australske pedagogen, forfatteren og forleggeren Rodney Martin under sitt besøk i Norge. - Det er dette som får barna til å vende tilbake til tekst, sa han. Han la stor vekt på læreren som modellen på en god leser. - Barna må oppleve at teksten blir fylt med liv, sa han og demonstrerte hva han mente ved engasjert opplesing av en av sine Big Books. - Å forstå og å ha glede av en tekst er det som gjør lesing verdt anstrengelsen for eleven, mente han.

Ukrainsk
Martin overrasket deltakerne ved å gi dem et lynkurs i ukrainsk i starten av workshopen. Deretter måtte de lese en enkel tekst på ukrainsk. Teksten var hentet fra en av nivå 1-bøkene i Wings-serien. Disse bøkene bygger på den såkalte veiledet lesing-metoden, hvor gjentakelse av ord og bruk av bilder står sentralt. - Eleven som skal lære å lese har den samme følelsen som dere nå har opplevd i møte med ukrainsk, sa den australske pedagogen.
 
De engasjerte kursdeltakerne viste forrresten en imponerende evne til å tilegne seg både fremmede ord og lyder.

Shared reading
Rodney Martin pekte på fordelen ved å bruke "shared reading" i begynneropplæringen. Ved å lese høyt sammen fra en storbok opplever elevene trygghet og får selvtillit i møte med lesingen. Repetisjon, rim og rytme gjør lesingen lettere. Bilder gjør det lettere å forstå.

- Forståelsen er grunnen til at vi leser, sa Martin. - Å forstå og ha glede av en tekst er det som gjør det verdt anstrengelsen. En tekst skal informere, begeistre, forundre og - eller - begeistre, understreket han.

Forståelse - flere nivå
Martin pekte på forskjellige  "nivå" i forståelsen. I kortform ser de slik ut: Literal meaning: Hva sier teksten faktisk? Svarene finner man lett i teksten.
Inferred meaning: For å finne svar på noen spørsmål, må man finne opplysninger flere steder i teksten og trekke slutninger.
Creativ thinking: Hvordan hadde det gått hvis? Hva ville du gjort hvis?
Critical thinking: Prøver forfatteren å lære oss noe? Generaliserer han?  

Levelled texts
Rodney Martin kom også inn på hvordan nivåinndelingen av bøkene arter seg. Bøkene i WINGS-serien, som Martin utgir på forlaget sitt, Era Publications, fordeler seg på 26 forskjellige nivå. Det som kjennetegner bøker på de tidlige nivåene er
- repetisjon av setningsstruktur
- utstrakt bruk av høyfrekvente ord
- introduksjon av nye ord i midten eller slutten av setningene
- støtten i illustrasjonene

Høyfrekvente ord
Høyfrekvente ord utgjør ca. 50% av de fleste tekstene barn leser. Nivåinndelte tekster fokuserer hovedsakelig på disse ordene på de tidlige nivåene. De fleste høyfrekvente ordene blir introdusert på nivåene 1 - 3 i WINGS-serien. Resten er introdusert ved nivå 11. Disse ordene blir gjentatt jevnlig på alle nivåene 4 - 26.

Læreren som modell
- Fyll teksten med liv! oppfordret Rodney Martin. - Læreren er elevens modell på en god leser!
Selv gikk han foran med et godt eksempel ved livfull opplesing fra en av sine Big Books.

Kommer til Norge i oktober
Rodney Martin er en etterspurt foredragsholder, både i hjemlandet og internasjonalt. De siste åra har han vært AH2s gjest ei uke i oktober - etter bokmessa i Frankfurt. Bortsett fra i fjor, da han måtte hjem til Adelaide for å være vertskap for en gruppe kinesiske lærere. Men denne høsten - i 2018 - planlegger han på ny et norgesbesøk.