Læremidler i fremmedspråk

AH2 tilbyr læremidler til undervisning i engelsk, spansk, tysk og fransk. Hovedvekten ligger på nivåinndelte engelske lettlestbøker, både som papirutgave og digitalt.  I tillegg brettspill, billedordbøker, kopieringsoriginaler og de såkalte "Talking Dice".

Vårt ønske er å bidra til at undervisningen av det nye språket kan få noe lekbetont over seg og dermed lette innlæringen. Derfor har vi plukket ut materiell som vi av erfaring vet mange elever vil like.
WINGS Guided Reading inneholder engelske lettlestbøker på 26 nivå. Brukes på barne- og mellomtrinnet.
Les mer.

Traditional Tales byr på klassiske eventyr fra hele verden. Passer for barne- og mellomtrinnet. 
Les mer.

Era Books Online 
En verden av e-bøker for hjem, skole og bibliotek.
Be om 14 dagers gratis prøveperiode.  
Les mer

Lettlestbøker
Spansk, tysk og fransk.
Les mer.

 

WINGS Science inspirerer elevene til å oppdage begreper og prosesser på en praktisk måte.
Les mer.

Deep End-serien: Spennende bøker for ungdomstrinnet.
Les mer.

Talking Dice
Gets you talking!
Terninger som læremiddel.
Les mer.

Kopieringsoriginaler
Engelsk, spansk, tysk, fransk.
Les mer.

Picture Dictionary
Mannen bak WINGS-bøkene har også vært med på å lage denne billedordboka.
Les mer.

Skolen der engelsk er gøy
Nylund skole i Stavanger bruker australske lærebøker.
Les mer.

- Gi elevene publikum! 
Rodney Martin, mannen bak WINGS-bøkene, besøker Norge og AH2.
Les mer.

Buggeland skole i Sandnes:
- Elevene ber om å bli hørt i leksa!
 
Les mer.

Priser 
Finn oversikt her.

Brettspill
Engelsk, fransk, tysk og spansk
Les mer.

Lesedagboka
- boka som tar vare på de gode leseopplevelsene.
Les mer.

Big Books 
- gir trygg og morsom leseopplevelse.
Les mer.