Traditional Tales

Traditional Tales

Denne serien fra Era Publications byr på klassiske eventyr fra hele verden. Her finner vi også de norske eventyrene "Mannen som skulle stelle heime" og Pannekaken". Bøkene er vakkert illustrert og fordeler seg på nivåene 5 - 26, med noe ulikt antall på hvert nivå. Det blir stadig utgitt nye titler. Til nå foreligger 125.

Mange av titlene kan man også få tilgang til online.

Her følger en oversikt over eventyrene i serien vi for tiden har på lager. 

For en kort presentasjon av hver enkelt tittel, se under oversikten og klikk på "Cinderella".

Priser
Level 5 - 20:    56 kr pr. stk.
Level 21 - 26:  61 kr pr. stk.

5% rabatt ved større kjøp.   
Postens porto kommer i tillegg. Ingen fakturaomkostninger.

Oversikt over titlene:

Level 5: The Gingerbread Man
Level 6:  Little Red Hen
Level 7:  Six Little Chics
Level 7:  The Golden Goose
Level 7:  The Hare and the Tortoise
Level 8:  The Coyote and the Sheep
Level 8:  The House that Jack Built
Level 8:  The Three Little Pigs
Level 8:  The Ugly Duckling
Level 9:  The Lion and the Mouse
Level 9:  The Man and the Coconuts
Level 9:  The Princess and the Pea  
Level 9:  The Speckled Hen
Level 9:  Old MacDonald Had a Farm
Level 10: The Frog and the Ox
Level 11: Little Red Riding Hood
Level 11: The Boy Who Cried Wolf
Level 11: The Dog and the Bone
Level 12: The Fox and the Crow
Level 12: Chicken Licken
Level 12: Frog Went A-Courting
Level 12: Over in the Meadow
Level 12: The Terrible Gadash
Level 13: Belling the Cat
Level 13: Little Red Hen and the Fox
Level 13: Mouse Deer and Crocodile
Level 13: Poor Old Lady
Level 13: Si Ma Guang and the Water Jar
Level 13: The Giant Turnip
Level 13: The Mountain Fairies
Level 13: The Dog in the Manger
Level 14: The Billy Goats Gruff
Level 14: The Coyote and the Turtle
Level 14: The Crooked Minaret
Level 14: The Dove and the Ant
Level 14: Hodja's Ride
Level 14: The Milkmaid and Her Pail
Level 14: The Noisy House
Level 14: The Queen of Sheba's Necklace
Level 14: The Monkeys and the Moon
Level 14: The Other Ant
Level 15: Mouse Deer and Elephant
Level 15: Sleepy Jack
Level 15: The Ants and the Grasshopper
Level 15: The Fox and the Grapes
Level 15: The Little Wooden Hut
Level 15: Two Funny Frogs
Level 16: Baron Munchausan's Traffic Jam 
Level 16: The Frog and the Princess
Level 16: The Gotham Fools
Level 16: The Miner and the Gnome
Level 16: The Old Woman Who lived in a Vinegar Bottle
Level 16: Town Mouse and Country Mouse
Level 16: Why Giraffe Has a Long Neck
Level 16: The Tortoise and the Birds
Level 17: Babushka
Level 17: Brer Rabbit and the Tar Bar
Level 17: Goldilock and the Three Bears
Level 17: Hedda and the Ogre
Level 17: Jack and the Beanstalk
Level 17: How Hippo Lost His Hair
Level 17: King Midas
Level 17: Rapunzel
Level 17: The Little Bread
Level 17: The Thick, Fat Pancake
Level 17: Tug of War
Level 18: Aryo and the Fairy
Level 18: Masha and the Bear
Level 18: Monkey and the Mouse Deer
Level 18: Stone Soup
Level 18: The Elves and the Shoemaker
Level 18: The Golden Fish
Level 18: The Man Who Minded the House
Level 18: The Mouse Bride
Level 18: The Rice Cakes
Level 18: The Shy Oriole
Level 18: The Woodcutter
Level 19: How Zebra Got His Stripes
Level 19: Noah's Ark
Level 20: Foolish Jim and Clever James
Level 20: Pecos Bill
Level 20: Puss in Boots
Level 20: Rumpelstiltskin
Level 20: The Blind Man and the Elephant
Level 20: The Bremen Town Musicians
Level 20: The Camel and the Jackal
Level 20: The Emperor's New Clothes
Level 20: The Star in the Water
Level 20: Why the Woodpecker Has a Long Beak
Level 21: Bukolla
Level 21: David and Goliath
Level 21: Ivan and the Dragons
Level 21: The Magic Kettle
Level 21: Thumbelina
Level 22: Andare and the Giant
Level 22: Arachne
Level 22: Cinderella
Level 22: The Legend of Romulus and Remus
Level 22: Little Havrosh
Level 22: Marinca and the Cave Fairies
Level 22: Sleeping Beaty
Level 22: The Farm Boy and the Giant
Level 22: The Crane Girl
Level 22:  The Nutcracker and the Mouse King
Level 22: The Pied Piper of Hamlin
Level 22: The Sword in the Stone
Level 23: Cao Chong and the Elephant
Level 23: Sita, Rama and the Monkey King
Level 23: Six Silly Brothers
Level 23: The Brahmin, the Tiger and the Jackal
Level 23: The Jellyfish and the Monkey
Level 23: The Story of Atlas
Level 23: The Tale of Dick Whittington
Level 24: Snow White and the Seven Dwarfs
Level 24: The Fisherman's Daughter
Level 25: The Sun Chariot
Level 25: Beauty and the beast
Level 25: The Brave Little Tailor
Level 25: The Goose Girl
Level 26: Alladin and the Lamp
Level 26: The Little Peach Boy
Level 26: The Little Mermaid
Level 26: Moses in the Bulrushes
Level 26: Perseus and Medusa