Personvernserklæring

Behandlingsansvarlig 

Daglig leder, Alf Helge Haaland, er på vegne av AH2 International behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger:

Kunder: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.   

Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen 

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i forbindelse med salg, også framtidige.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med vårt kundeforhold via e-post og/eller telefon hvis du har samtykket til dette.

Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Artikkel 6 (b). 

Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med vårt kundeforhold via e-post og telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Artikkel 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til oss og/eller på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter vil bare kunne skje etter avtale med kunden.
Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Vi sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser. Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med vårt kundeforhold lagres i vårt kunderegister så lenge det er nødvendig for formålet. Disse opplysningene kan bli slettet på forespørsel, men opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. 

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med norsk regelverk.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser: 

e-post: post@ah2.no

AH2 International
Støyperivegen 15
4365 Nærbø