WINGS Picture Dictionary

WINGS Picture Dictionary er beregnet til bruk både på skolen og hjemme for å utvikle barns ordforråd, lesing og rettskriving. Den egner seg perfekt for barn som skal lære et nytt språk. Mer enn 1300 ord og bilder, 96 sider.

Noen viktige trekk

* Temainndelt
* Ord vist i scener
* Fargerike illustrasjoner
* Også tegn, tall og mål
*
Alfabetisk ordliste
* Picture Dictionary Games

Pris: 130 kr

Tekst: Rodney Martin
Illustrasjoner: Deborah Baldassi