English Championship

Spillet består av:

* Et spillebrett

* To kortstokker med 66 kort
  
Kortstokken med rød kant inneholder spørsmål inneholder lettere spørsm enn     de med blå kant. Man kan enten benytte en av kortstokkene eller blande dem.  

* 60 fargete brikker

* En terning (papp)

* Et informasjonshefte

Spilleregler:

Spillebrettet er preget av fargene på de olympiske ringene. Spillerne kaster terningen og flytter brikkene langs rutene.

Hvis en spiller lander f. eks. på en rød rute, trekker læreren/gruppelederen et kort fra kortstokken uten å vise det til spillerne. Han/hun leser spørsmålet høyt sammen med de tre alternativene til svar. (Det riktige svaret er skrevet med fet skrift.) Hvis spilleren svarer riktig, får han en brikke med samme farge som ruta på spillebrettet  (i dette tilfellet rød). Hvis svaret er feil, får spilleren ikke noen brikke. Neste spiller får så kaste terningen. Hvis en spiller lander på en rute med en farge som han/hun allerede har mottatt brikke for, fortsetter spilleren å kaste terningen til han/hun lander på en rute med en annen farge.

Målet med spillet er at hver spiller skal svare på spørsmål tilknyttet alle fem emnene og får tak i brikker i alle fem fargene.

Mål:

* Spillet vil gjøre elevene fortrolige med det engelske språket og med kulturen i den engelskspråklige verden.
* Gjennom interessante spørsmål fra områder som musikk, litteratur, sport, fritid, geografi og teknologi vil spillet utvide elevenes ordforråd og bidra til i læreprosessen for å oppnå korrekt bruk av språklige og grammatikalske strukturer.

Nivå: A2-B1. Spillet inneholder to kortstokker som representerer hver sin vanskegrad. Spørsmålene er siktet inn på elever fra 16 år og oppover.