ELI-spill

Dette morsomme spillet vil hjelpe eleven til rett bruk av preposisjoner som uttrykker sted; in front of, behind, next to, between, under, on, inside, above. Dette gjøres ved å presentere underholdende karakterer og gjenstander på en piratøy.

Spillet som lar deg bli kjent med geografi, historie og kultur i Storbritannia og Irland.

Lær å fortelle og spørre om hva klokka er. Lær å bruke de riktige uttrykkene. Nivå: A1

"My Shopping List" tar sikte på å gi eleven øvelse i å uttrykke seg riktig med hensyn til ordforråd og språklige strukturer i forbindelse med innkjøp. Nivå: A1-A2

* Brettspillet "English Championship" vil gjøre elevene fortrolige med det engelske språket og med kulturen i den engelskspråklige verden. *Interessante spørsmål fra områder som musikk, litteratur, sport, fritid , geografi og teknologi.